Print

2. Đọc sách và hát đáp ca

Written by Giuse Phạm Minh Tuấn. Posted in Lịch Trình

Lưu ý:

  1. Xin xem bản Sống Đạo mới nhất để tham khảo ý lễ, các bài đọc và thông báo
  2. Hiện đang trong phụng vụ năm A
  3. Xin xem các bài hát không có trong sách Thánh Ca Việt Nam tại Phụ Bản Thánh Ca Phụng Vụ.
  4. Nếu xem bảng này từ Lich Phụng Vụ thì có thể tìm tên người đọc/hát trong nhiều ngày bằng cách đánh chữ vào ô Filter dưới đây

NgàyThứLễBài đọc 1Đáp caTVBài đọc 2Lời nguyệnGhi Chú
2017-08-27 CN 21 QN Q. Khánh Tuấn Khanh 137 mp3 Tuấn Khanh Quỳnh  
2017-09-03 CN 22 QN Hiếu Mẫn 62 mp3 Mẫn Yến  
2017-09-10 CN 23 QN   Quỳnh 94 mp3 Quỳnh Uyên  
2017-09-17 CN 24 QN Hải Dung 102 mp3 Dung Hằng  
2017-09-24 CN 25 QN Thảo Tuấn Khanh 144 mp3 Tuấn Khanh Thúy An  
2017-10-01 CN 26 QN H. Phương Trâm 24 mp3 Trâm Hoa  
2017-10-08 CN 27 QN Lộc Mẫn 79 mp3 Mẫn Yến  
2017-10-15 CN 28 QN C.Phuong Hằng 22 mp3 Hằng Thùy Khanh  
2017-10-22 CN 29 QN Quốc Tuấn Khanh 95 Tuấn Khanh Uyen  
2017-10-29 CN 30 QN Q. Khánh Tuấn 17 Tuấn Tiên  
2017-11-05 CN 31 QN T. Anh Mẫn 130 Mẫn Yến  
2017-11-12 CN 32 QN Thảo Trâm 62 mp3 Trâm Thúy An  
2017-11-19 CN 33 QN
CTTĐVN
C.Phuong Quynh   Quynh Hang  
2017-11-26 CN Chúa Ki-tô Vua A.Huan Mẫn 22 mp3 Mẫn Thùy Khanh  
2017-12-03 CN 1 MV Hải Trâm 121 Trâm Hằng  
2017-12-10 CN 2 MV Q. Khánh Tuấn Khanh 71 Tuấn Khanh Hoa  
2017-12-17 CN 3 MV Thảo Mẫn 145 mp3 Mẫn Thúy An  
2017-12-24 CN 4 MV Lộc Dung 23 Dung Quỳnh