Print

3. Giữ nhịp và đệm đàn

Written by Giuse Phạm Minh Tuấn. Posted in Lịch Trình

Xin lưu ý:

  1. Xem bản Sống Đạo mới nhất để tham khảo ý lễ và thông báo
  2. Người giữ nhịp cần phải xuống (hoặc lên) cung cho các bài hát có kèm theo ký hiệu hợp âm màu lá cây
  3. Sau các bài hát có số trong ngoặc chỉ số trang sách hát Thánh Ca Việt Nam
  4. Xin xem các bài hát không có trong sách Thánh Ca Việt Nam tại Phụ Bản Thánh Ca Phụng Vụ.
  5. Nếu xem bảng này từ Lịch Phụng Vụ thì có thể lọc ra theo bất cứ chữ gì bằng các đánh vào ô Filter dưới đây

NgàyThứLễBài hátGiữ nhịpĐệm đànĐáp caGhi Chú
2017-08-27 CN 21 QN Tôi Mừng Vui(140)
Hiến Lễ Giao Hoà (225)
Chúa Là Con Đường
Lời cầu cho xứ đạo
Ha TV 137  
2017-09-03 CN 22 QN Ca Lên Đi 3 (24)
Dâng Lên (215)
Ôi Thần Linh Chúa(292)
Giờ Đây Êm Ái(638)
Chi Thanh,Dylan TV 62  
2017-09-10 CN 23 QN Trăm Triệu Lời Ca (86)
Dang len Chua ( 219)
Kinh hoà bình (72) Fm
Cung Chúc Trinh Vương (604)
Nhã,Trinh TV 94  
2017-09-17 CN 24 QN Con sẽ hân hoan (171)
Con Xin Tiến Dâng (204)
Đâu có tình yêu thương (560) F
Ave Maria, con dâng lời (578)
Chi St.Gabriel TV 102  
2017-09-24 CN 25QN Ngàn Dân Ơi (128)
Lạy Chúa Con Xin Dâng (231)
Chúa Nguồn Tình Yêu
Nguồn Cậy Trông
Chi Ha TV 144  
2017-10-01 CN 26 QN Hãy Đến (178)
Này Là.(240)
Con đường bé nhỏ
Lời Mẹ Nhắn Nhủ (676)
Chi Thanh,Dylan TV 24  
2017-10-08 CN 27 QN Con hân hoan (170)
Dâng Bánh Rượu (210)
Ôi Thần Linh Chúa(292) 
Xin Vâng
Chi Long,Hoang TV 79  
2017-10-15 CN 28 QN Con sẽ bước lên bàn thờ (168)
Đây Bánh Miến.(224)
Giesu o cung coṇ̣̣ ̣262  B
Con Xin Dâng Mẹ (602)
Chi ST.Gabriel TV  
2017-10-22 CN 29 QN
Khánh nhật Truyền Giáo
Ca lên đi 4 (25)
Dâng Lên Chúa (219)
Yêu thương cho người
Lời Mẹ Nhắn Nhủ (676)
Chi Ha TV 95  
2017-10-29 CN 30 QN Con Sẽ Hân Hoan (171)
Lạy Cha rất Thánh (230)
Kinh hoà bình (72) Fm
Bài ca dâng Mẹ (582)
Long,Hoang TV 17  
2017-11-05 CN 31 QN Hãy Đến (178)
Tiến Dâng (250)
Chúng con cần đến Chúa 
Từ Chốn Luyện Hình (950)
Chi Thanh,Dylan TV 130  
2017-11-12 CN 32 QN Ca Lên Đi 3 (24)
Con xin tiến dâng (204)
Ôi Thần Linh Chúa (292)
Nguồn cậy trông
Long,Nha TV 62  
2017-11-19 CN CTTĐVN   Long TV 127  
2017-11-26 CN Chúa Ki-tô Vua Tim Dâng Ý Thơ (137)
Con chỉ là tạo vật
Giêsu (350)
Dâng Mẹ (610)
Chi Hà,Long TV 22  
2017-12-03 CN 1 MV Trời Cao (390)
Tiến Dâng (250)
Để Chúa Đến
Giờ Đây Êm Ái.(638)
Chi  Thanh,Dylan TV 121  
2017-12-10 CN 2 MV Nguyện Mùa Vọng
Chúng Con Dâng (201)
Giêsu Ở Cùng Con(262)B
Con Xin Dâng Mẹ (602)
 Trinh,Nhã TV 71  
2017-12-17 CN 3 MV Trời Cao (390)
Xin Dâng Lên(244)
Để Chúa Đến
Xin vâng
Chi  St.Gabriel TV 145  
2017-12-24 CN 4 MV Nguyện Mùa Vọng
Con xin tiến dâng (204)
Ôi Thần Linh Chúa (292)
Ave Maria,Con Dâng Lời (578)
Ha TV 23