Print

Ban Chấp Hành Năm 2012

Written by CaDoan Admin. Posted in Tin Tức

Đoàn Trưởng: Giuse Dương Quốc Vũ

Tên: Giuse Dương Quốc Vũ

Vai Trò: Đoàn Trưởng

Đoàn Phó: Lê Hùng Phương  Tên: Lê Hùng Phương
Vai Trò: Đoàn Phó
Ca Trưởng: Đặng Thị Mỹ Chi Tên: Đặng Thị Mỹ Chi
Vai Trò: Ca Trưởng
Thủ Quỹ Trần Mỹ Dung Tên: Trần Mỹ Dung
Vai Trò: Thủ Quỹ